Przybliżony plan podawania preparatów PROFEED TAUBE w czasie lotów gołębi pocztowych

ZESTAW LOTOWY "Professional":

R – rano

W - wieczór

 

Produkt

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

R

W

R

W

R

W

R

W

R

W

R

W

R

W

1.

ACIDIFER (1 l)

X

X

X

X

 

 

X

X

         

 

2.

ARTHROSOL (200 g)

               

X

X3

         X3

3.

BRONCHOFIT (250 ml)

               

X

X

X

 

X

 

4.

CARNI FORCE (400 g)

 

 

             X1    X2    X2    X  

 

 

5.

ENERGIE BOOSTER  (400 g)

X1

   X1                        X1    X1

6.

JODI FERROL (500 ml)

       

 

 

  X    X            

7.

LEBER PROTECT  (250 ml)

X*

X*

 

 

                     X

8.

MAGKARNITYN (400 g)

 

 

     X            X    X3    

 

X3

9.

MARATHON I (200 g)

       

 

 

     X    X2    X2     X      

10.

MARATHON II (200 g)

X1

X1

       

 

 

 

 

 

 

X1

X1

11.

MINERAL CONDITIONER (500 ml)

 

 

   X    X    X  

X*

X*

X

X

X

 

X

X

12.

PROTEIN (500 ml)

   X1    X1                        X1    X1

13.

SPRINTER I (200 g)

                   X    X    X      

14.

SPRINTER II (200 g)

    X     X                        X    X

 

Wyjaśnienie:

X* - LEBER PROTECT: w zależności od jakości kału.

 

W zależności od przewidywanej trudności lotu oraz formy fizycznej gołębi po locie, stosować zamiennie:

X1 - CARNI FORCE z ENERGIE BOOSTER oraz MARATHON II z PROTEIN

X2 - CARNI FORCE z MARATHON I

X3 - ARTHROSOL z MAGKARNITYN